§ 11. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1989.72.427 - OpenLEX

§ 11. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.427

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 1990 r.