§ 9. - Taryfa do obliczania opłaty ryczałtowej w postępowaniu sporno-administracyjnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.81.581

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1933 r.
§  9.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą; rozporządzenie pruskich Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 27 lutego 1884 r. (Dz. Min. dla zarządu wewn. str. 30) oraz rozporządzenie Ministrów Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1924 r. w sprawie zastosowania stałej jednostki do kosztów postępowania w administracyjnem postępowaniu spornem (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 314).