Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  5. Za sporządzenie aktu pokwitowania pobiera notarjusz dwie dziesiąte a za sporządzenie aktu wykreślenia kaucji hipotecznej-jedną dziesiątą wynagrodzenia przewidzianego w § 2, w każdym razie niemniej niż 20 zł.