Art. 1. - Szwecja-Polska. Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r. Warszawa.1948.04.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.5.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1948 r.
Art.  I.

Umowa regulująca wymianę handlową między Polską a Szwecją zawarta dnia 18 marca 1947 r. zostanie przedłużona zgodnie z art. VII wymienionej Umowy i pozostaje w mocy do 30 kwietnia 1949 r., to jest w okresie ważności załączonych do niniejszego list kontyngentowych 1-a i 2-a, które zastąpią listy 1 i 2 załączone do Umowy z 18 marca 1947 r. i będą stanowić część integralną protokółu.

Powołana wyżej Umowa z 18 marca 1947 r. pozostanie w mocy na nowy okres 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie wymówiona do 31 marca 1949 r., i w tenże sposób na dalszy okres.