Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.554

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.
§  14.  Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin.