§ 4. - Szkolenia dla techników warsztatu. - Dz.U.2018.1684 - OpenLEX

§ 4. - Szkolenia dla techników warsztatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1684

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.
§  4. 
1. 
Szczegółowy program podstawowych szkoleń z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Szczegółowy program okresowych szkoleń z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.