§ 2. - Szkolenia dla techników warsztatu. - Dz.U.2018.1684 - OpenLEX

§ 2. - Szkolenia dla techników warsztatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1684

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.
§  2. 
Podmiot szkolący posiada następujące wyposażenie dydaktyczne:
1)
urządzenia niezbędne do wykonywania instalacji, sprawdzeń, przeglądów lub napraw tachografów przeznaczone, w trakcie trwania szkolenia, wyłącznie do celów szkoleniowych:
a)
stanowisko pomiarowe do wyznaczania błędów drogi, prędkości i czasu tachografów,
b)
stanowisko pomiarowe lub zespół urządzeń do wyznaczania współczynnika charakterystycznego pojazdu,
c)
manometr do pomiaru ciśnienia w oponach kół pojazdów,
d)
stanowisko pomiarowe do wyznaczania obwodu tocznego kół pojazdu,
e)
urządzenie do kalibracji tachografów cyfrowych,
f)
urządzenie do pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart do tachografów,
g)
urządzenie do odczytu wartości zarejestrowanych na wykresówkach,
h)
kanał, najazd lub podnośnik samochodowy;
2)
pomieszczenie zapewniające odpowiednie warunki przeprowadzenia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia;
3)
stanowiska szkoleniowe składające się z tachografu z możliwością jego napędzania, oddzielne dla każdego uczestnika szkolenia i dostępne przez czas określony w programie szkolenia;
4)
egzemplarze homologowanych typów tachografów i przeznaczonych do nich elementów składowych wraz z wykresówkami i papierem do tachografów;
5)
aktualny zbiór aktów prawnych w zakresie tachografów dla każdego uczestnika szkolenia, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
6)
instrukcje serwisowe tachografów, które mogą być wykorzystywane i udostępniane uczestnikom szkolenia;
7)
pojazd przystosowany do instalowania tachografów dostępny dla uczestników szkolenia przez czas określony w programie szkolenia.