§ 4. - Szczegółowy zakres uprawnień uprawnionych techników dentystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.28.222

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 1951 r.
§  4.
1.
Uprawniony technik dentystyczny przy wykonywaniu swych czynności może używać leków stosowanych w leczeniu zachowawczym oraz w protetyce, ze środków zaś znieczulających - wyłącznie preparatów ampułkowanych oraz chlorku etylu.
2.
Przy wykonywaniu protez metalowych bądź części metalowych w protezach z mas plastycznych lub kauczuku uprawnionemu technikowi dentystycznemu wolno stosować jedynie metale szlachetne bądź stal nierdzewną.