§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.932 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.