Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2269

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.