§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. - Dz.U.2020.1723 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1723

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.