§ 2. - Szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.32.304

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2002 r.
§  2. 
Minister wykonuje zadania w zakresie reformy zabezpieczenia społecznego.