§ 4. - Szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2492

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
§  4. 
Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w rocznym planie finansowym, o której mowa w art. 252 ust. 5 ustawy, sporządza się oddzielnie w zakresie działalności bieżącej, środków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych.