§ 1. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie... - Dz.U.1995.34.167 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.34.167

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2003 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich, zwanych dalej "dopłatami".