[Zobowiązanie spłaty zadłużenia z tytułu składek] - § 10. - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na... - Dz.U.2017.1949 t.j. - OpenLEX

§ 10. - [Zobowiązanie spłaty zadłużenia z tytułu składek] - Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1949 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2022 r.
§  10.  [Zobowiązanie spłaty zadłużenia z tytułu składek]
W przypadku gdy ubezpieczony składając oświadczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 5 ustawy, poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym, tak że powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jest on zobowiązany do spłacenia całości tego zadłużenia.