Czy należy przeliczyć wynagrodzenie urlopowe w sytuacji, gdy w miesiącu w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego... - OpenLEX

Czy należy przeliczyć wynagrodzenie urlopowe w sytuacji, gdy w miesiącu w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego pracodawca wprowadził zmiany w zasadach wynagradzania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 4 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik przez okres ostatnich 14 miesięcy kalendarzowych przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz świadczeniu rehabilitacyjnym (wypadek w drodze z pracy). Po zakończeniu leczenia nie przepracował ani jednego dnia lecz wybrał zaległy urlop. W dniu rozpoczęcia urlopu po wykonanych badaniach lekarskich dopuszczających go do pracy otrzymał zmianę warunków wynagradzania (podwyżka płacy zasadniczej). Praca zasadnicza ustalona jest w kwocie miesięcznej. Oprócz płacy zasadniczej otrzymuje premię regulaminową o zmiennej wysokości oraz dodatek stażowy. W jednostce przy ustalaniu wynagradzania za czas urlopu przyjmuje się 3-miesięczną średnią premię.

W jaki sposób należy przyjąć wyliczenie u ww. pracownika wynagrodzenia za urlop?

Czy prawidłowym jest przyjęcie przeliczonej premii za okres 3 miesięcy sprzed okresu powstałej niezdolności do pracy wg wartości wypłaconych premii (liczonej od "starej" podstawy przed podwyżką), czy należałoby przeliczyć premię jaka przysługiwałaby (średnia z 3 ostatnich premii), lecz liczona od nowej podstawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX