§ 3. - Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na... - Dz.U.2001.151.1720 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1720

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  3.
Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:
1)
przejazdów,
2)
noclegów,
3)
dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
4)
innych udokumentowanych wydatków.