§ 1. - Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na... - Dz.U.2001.151.1720 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1720

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju, zwanej dalej "podróżą".