§ 7. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty. - Dz.U.1995.35.174 - OpenLEX

§ 7. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.174

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2002 r.
§  7.  15
 Umowy o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności lub na utworzenie dodatkowych miejsc pracy mogą przewidywać okres karencji spłaty kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki nieprzekraczający 12 miesięcy. Okres całkowitej spłaty pożyczki nie może przekroczyć 4 lat od dnia jej wypłacenia przez powiatowy urząd pracy.
15 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.35.413) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 maja 2001 r.