Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1529 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.
§  3.  Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 i 10 ustawy, jest minister.