§ 6. - Szczegółowe zasady i tryb nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.99.1073

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2010 r.
§  6. 
Medal nosi się na lewej stronie piersi, bezpośrednio po orderach i odznaczeniach państwowych, podczas uroczystości organizowanych w szczególności z okazji świąt państwowych i Dnia Edukacji Narodowej.