§ 2. - Szczegółowe zasady i tryb nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.99.1073

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2010 r.
§  2. 
1. 
Medal ma kształt koła o średnicy 36 mm i wykonany jest z metalu koloru jasnobrązowego. Na awersie Medalu widnieje wizerunek otwartej książki przełożonej gałązką drzewa laurowego oraz napis w otoku "Medal Komisji Edukacji Narodowej"; na rewersie Medalu jest umieszczony napis "Rzeczpospolita Polska", w dolnej i górnej części Medalu jest umieszczony wizerunek gałązek drzewa laurowego. Medal jest zawieszony na czerwonej wstążce o szerokości 35 mm z trzema pionowymi białymi paskami - dwoma o szerokości 5 mm umieszczonymi po zewnętrznych stronach wstążki oraz środkowym o szerokości 2 mm.
2. 
Wzór Medalu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.