§ 3. - Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie... - Dz.U.2011.55.287 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosku za pomocą tego formularza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.55.287

Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2011 r.
§  3.
1.
Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, składający się co najmniej z 8 znaków, nadawany jest bezterminowo.
2.
Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji przy wykorzystaniu tego systemu.