§ 3. - Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.59.565

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 2006 r.
§  3.
1.
Plantacje, na których jest wytwarzany materiał siewny, zwane dalej "plantacjami nasiennymi", powinny być zakładane na gruncie ornym stanowiącym jednolity obszar uprawny.
2.
Plantacje nasienne powinny być wolne od:
1)
obcych gatunków roślin uprawnych;
2)
innych odmian tego samego gatunku;
3)
chwastów, których nasiona są trudne do oddzielenia od nasion odmiany uprawianej lub mających wpływ na wytworzenie materiału siewnego;
4)
glebowych szkodników kwarantannowych i niekwarantannowych.