§ 3. - Szczegółowe wymagania dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.179.1846

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2013 r.
§  3. 1
 (uchylony).
1 § 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U.2013.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2013 r.