Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.
§  2. 
1.  Funkcjonariusz, przy wykonywaniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, umożliwia odnotowanie danych wymienionych w art. 13 ust. 1 ustawy na żądanie osoby, której wydaje polecenie.
2.  Po przeprowadzeniu czynności, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, funkcjonariusz poucza osobę, wobec której podjęto czynność, o prawie do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy. Wzmiankę o pouczeniu osoby, wobec której podjęto czynność, funkcjonariusz zamieszcza w notatce służbowej.