§ 10. - Szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.35.311

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.
§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.