§ 1. - Szczegółowe warunki prowadzenia składów podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.35.311

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dotyczące:
1)
prowadzenia składów podatkowych;
2)
miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane, zwane dalej "wyrobami", będą magazynowane.