§ 3. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego. - Dz.U.2006.202.1490 - OpenLEX

§ 3. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.202.1490

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2006 r.
§  3.
Terminy składania wniosków oraz procedura ich oceny są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego oraz na jego stronie internetowej.