§ 15. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  15.
Przewoźnicy materiałów jądrowych oraz pośrednicy w obrotach materiałami jądrowymi udostępniają inspektorom dozoru jądrowego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, dokumenty dotyczące przewozu tych materiałów lub obrotu nimi.