Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.374

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2020 r. do: 14 października 2020 r.
Art.  12b.  74 [Szczególna regulacja w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług]

 (uchylony).

74 Z dniem 5 września 2020 r. art. 12b utracił moc, zgodnie z art. 36 ust. 1 niniejszej ustawy.