Czy obiekt wykonany w oparciu o przepisy specustawy Covid-19 podlega zgłoszeniu zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 2 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r.

PYTANIE

Inwestor wybudował obiekt na podstawie (uchylonego już) art. 12 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) - dalej u.s.r.c. Roboty poprzedzone zostały informacją w organie administracji architektoniczno-budowlanej o prowadzeniu robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie art. 12 ust. 2 u.s.r.c.

Czy taki obiekt podlega zgłoszeniu zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Jak powinien postąpić PINB po zgłoszeniu obiektu do użytkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX