Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2020 r.

PYTANIE

Czy w związku z ustawą z 14.08.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1478), art. 6 ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), obowiązuje o kolejne 180 dni, czy przestał obowiązywać z dniem 5.09.2020 r. czy 28.09.2020 r.?

Jeżeli przestał obowiązywać, to czy do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 należy stosować Prawo zamówień publicznych, czy też zostały wprowadzone inne uregulowania w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?