[Traktowanie przychodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek] - Art. 31zx. - Szczególne... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 31zx. - [Traktowanie przychodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r. do: 6 lipca 2022 r.
Art.  31zx.  [Traktowanie przychodów z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek]

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.