Mikulska Dorota, Opodatkowanie i ewidencja pomocy udzielonej w związku z koronawirusem

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie i ewidencja pomocy udzielonej w związku z koronawirusem

W związku z koronawirusem przedsiębiorca zatrudniający pracowników może w szczególności uzyskać: zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, mikropożyczkę i dotację z Funduszu Pracy, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju, a przedsiębiorca niezatrudniający pracowników – zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, mikropożyczkę i dotację z Funduszu Pracy, świadczenie postojowe i dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Poradnik w sposób kompleksowy przedstawia istotę tych form wsparcia oraz ich skutki na gruncie przepisów o podatku dochodowym i zasady ujęcia w ewidencji księgowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX