Art. 16. - System monetarny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.401 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.
Art.  16.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.