§ 3. - Świadczenia w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.61.570

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1928 r.
§  3.
W przypadkach, gdy czynności przewidziane w § 1 i 2 dokonywane są na gruntach objętych obszarem scalenia, a projekt scalenia nie został jeszcze zatwierdzony prawomocnem orzeczeniem, do świadczeń przewidzianych w § 1 i 2 obowiązani są wszyscy uczestnicy scalenia.