§ 1. - Świadczenia w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.61.570

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1928 r.
§  1.
Przy dokonywaniu ekspertyz i projektów, przewidzianych w p. a cz. 1 art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. obowiązani są zainteresowani właściciele gruntów na każde żądanie urzędów ziemskich albo osób, wykonywających powyższe czynności z polecenia tychże urzędów, do:
a)
bezpłatnego dostarczania odpowiedniego mieszkania z opałem, światłem i obsługą oraz podwód do najbliższej stacji kolejowej, autobusowej lub przystani rzecznej dla wszystkich osób, zatrudnionych przy wymienionych pracach,
b)
bezpłatnego dostarczania odpowiednich, robotników, podwód oraz materjału, jak paliki, tyczki i t. p.