Art. 7. - Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w... - Dz.U.1932.72.657 - OpenLEX

Art. 7. - Stosowanie przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w zakresie: podatku od cukru, podatku od olejów mineralnych, sztucznych środków słodzących, wywozu zagranicę złota, prawa lotniczego, opłaty od kart do gry oraz państwowego podatku przemysłowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.72.657

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1932 r.
Art.  7.

Zamiast powołanych w art. 81 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 294) postanowień ustawy karnej skarbowej z dn. 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 609) należy stosować postanowienia ustawy karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 355).