§ 3. - Stosowanie franka złotego, jako miernika, przy obliczaniu opłat na kolejach państwowych oraz będących pod zarządem państwowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.7.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1924 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.