§ 2. - Stosowanie franka złotego, jako miernika, przy obliczaniu opłat na kolejach państwowych oraz będących pod zarządem państwowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.7.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1924 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Kolei Żelaznych.