§ 3. - Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.572

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
§  3. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od dnia 1 stycznia 2020 r.