§ 5. - Statystyka budowlana.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.65.514

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1930 r.
§  5.
Sprawozdania, p których mowa w § 1, sporządzane są według wzoru i instrukcyj, wydanych przez Główny Urząd Statystyczny. Sprawozdania te winny być nadsyłane bezpośrednio do Głównego Urzędu Statystycznego w terminach:
a)
przez instytucje i osoby, wymienione w § 2 lit. "a-f" i ""h-i", co kwartał, najpóźniej w ciągu dni 15 po upływie kwartału sprawozdawczego;
b)
przez instytucje i osoby wymienione w § 2 lit "g" - co miesiąc, najpóźniej do siódmego dnia po upływie miesiąca sprawozdawczego.