§ 1. - Statut Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2021.2023 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Statut Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2023 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2021 r.
§  1. 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.