Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.345 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2018 r.
§  1.  Określa się standardy kształcenia dla następujących kierunków studiów:
1) lekarskiego - stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) lekarsko-dentystycznego - stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) farmacji - stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) pielęgniarstwa - stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) położnictwa - stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia.