Art. 2. - [Przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej] - Stan klęski żywiołowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1897 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2017 r.
Art.  2.  [Przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej]

Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.