Art. 33. - Środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych... - Dz.U.2022.2243 - OpenLEX

Art. 33. - Środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2243

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  33. 

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) użyte w art. 1 w ust. 1, w art. 2 w ust. 1 w pkt 23 i 26, w art. 6 w ust. 4 w pkt 3, w art. 48 w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 w pkt 2 w lit. d i w ust. 2 pkt 3 w lit. b, w art. 49b, w art. 55 w ust. 3 w pkt 9, w art. 57 w ust. 1 w pkt 2 i 3, w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 3-5, 7, 9 i 10, w art. 58 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a i w ust. 2 i 4-5, w art. 60 w ust. 2 w pkt 2, w art. 66 w ust. 1 i 2, w art. 67 w ust. 5-10, w art. 68 w ust. 2 w pkt 2 i 3, w art. 77 w ust. 9, w art. 79 w pkt 5, w art. 83 w pkt 5 w lit. a i w pkt 6 i w art. 85 w ust. 2 w pkt 16, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "okres zagrożenia" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "okres przywołania na rynku mocy".