§ 3. - Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.67.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1925 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie ustaje moc obowiązująca rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1925 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. № 49, poz. 343).