Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.778

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 grudnia 1920 r.
w sprawia sprostowania ustawy z dn. 6 lipca 1920 r. w przedmiocie ujednostajnienia na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku przemysłowym (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 66 poz. 437).

W art. 19 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie ujednostajnienia na obszarze b. zaboru rosyjskiego ustaw i rozporządzeń o podatku przemysłowym (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 66 poz. 437) w wierszu 3-im od dołu (str. 1154) zamiast wyrazów: "art. 491 - 510" zamieścić należy wyrazy: "art. 491 - 501".