Sprostowanie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1924 r. o uzupełnieniu § 2 rozporządzenia z dnia 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.91.861

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 1924 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRÓW: PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ SKARBU
z dnia 8 października 1924 r.
w sprawie sprostowania rozporządzenia Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 lipca 1924 r. o uzupełnieniu § 2 rozporządzenia Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

W № 72 poz. 710 Dziennika Ustaw z 1924 r. w rozporządzeniu Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 lipca 1924 r. o uzupełnieniu § 2 rozporządzenia Ministrów: Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 maja 1922 r. w przedmiocie spółek akcyjnych, mających znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej, w § 2 w wierszu 1 zamiast: "Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarach i t. d." winno być: "Rozporządzenie niniejsze nie obowiązuje na obszarach i t. d."
Sprostowanie:

W Dz. U. R. P. № 75, poz. 740 w ustawie z dn. 16 lipca 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 26 września 1922 roku dotyczącej kwalifikacyj zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych należy sprostować:

1)
w tytule ustawy po wyrazie "państwowych winno być "i prywatnych",
2)
w art. 3 (str. 1122 szpalta 1 wiersz 4) zamiast słowa "świadectwa" winno być "świadectwu",
3)
w art. 3 (str. 1122 szpalta 1 wiersz 5) zamiast "gimnazij" winno być "gimnazji",
4)
w art. 5 (str. 1,122 szpalta 1 wiersz 30) po wyrazie "rektorskich" winien być umieszczony przecinek i po nim dodany wyraz "na".